mueler logo

profit logo

אורי ביינרט - טייפים לחבישות

במסגרת עבודתי כפיזיותרפיסט העוסק בטיפול בבעיות שלד-שריר בכלל ופציעות ספורט בפרט הנני משתמש בטייפ Muller לבן בתדירות גבוהה לשם חבישות של הגפיים במקרים בהם נדרש שיפור פרופריוספטיבי, עזרה במצבי Instability של מפרקים ועידוד גיוס שרירי בזמן תרגול. מצאתי את הטייפ הלבן של Muller כיעיל ביותר והנני ממליץ עליו בחום רב....

לכבוד: קופ"ח כללית

מאת: פיזיוספורט

הנדון: טייפים לחבישות

במסגרת עבודתי כפיזיותרפיסט העוסק בטיפול בבעיות שלד-שריר בכלל ופציעות ספורט בפרט הנני משתמש בטייפ Muller לבן בתדירות גבוהה לשם חבישות של הגפיים במקרים בהם נדרש שיפור פרופריוספטיבי, עזרה במצבי Instability של מפרקים ועידוד גיוס שרירי בזמן תרגול. מצאתי את הטייפ הלבן של Muller כיעיל ביותר והנני ממליץ עליו בחום רב.

כמו כן, הנני משתמש בטייפ "לויקופיט" של חברת פרו-פיט לשם חבישות פונקציונאליות ועליי לציין את האיכות הגבוהה של הטייפ הנ"ל והיעילות המושגת איתו לאורך זמן החבישה גם כאשר מדובר בחבישה אשר מונחת על הגוף יותר מ- 24-48 שעות.

בברכה,

אורי ביינרט, פיזיותרפיסט

B.PT, PGDip (ManipPhysio)

uri